Адвокатска кантора "НЮЛЕКС" има богат експертен опит в подпомагането на местни и чуждестранни клиенти при учредяване и управление на юридически лица.

Съветваме нашите клиенти по въпроси на дружественото и търговското право и предоставяме комплексни правни консултации в следните сфери:

 • Регистрация на търговски дружества и други корпоративни структури
 • Чуждестранни инвестиции и смесени дружества
 • Преобразуване на търговски дружества, сливания и вливания
 • Прехвърляне на участия в търговски дружества
 • Договори за управление
 • Търговски сделки:
  • всички видове търговски продажби
  • търговско представителство
  • лицензионни сделки
  • търговска асигнация
  • търговски обезпечения