Екипът на "НЮЛЕКС" подпомага и консултира клиентите си по следните облигационноправни въпроси:

  • Изготвяне на проекти за договори и едностранни сделки, съобразени с изискванията, произтичащи от спецификите в дейността на корпоративния клиент
  • Представяне на правни становища относно изпълнението на договори
  • Правни схеми за поемане на задължения
  • Правни схеми за прехвърляне на права
  • Обезпечения - ипотеки, залози и др.