За клиенти, желаещи да закупят недвижим имот на територията на Република България или желаещи да инвестират в строителство на вякакъв тип сгради, адвокатска кантора "НЮЛЕКС" предлага съдействие и осъществяване на контакт с:

  • агенции за недвижими имоти;
  • строителни фирми;
  • физически лица и организации, предоставящи услуги в сферата на строителството като архитекти, проектанти, лица, упражняващи независим строителен надзор и др.