Екипът на адвокатска кантора "НЮЛЕКС" подпомага и консултира клиентите си по следните морскоправни въпроси:

  • Консултации по договори за превоз и морски услуги
  • Сключване, изпълнение и спорове относно неизпълнение на договори
  • Трудови спорове с международен характер (екипажи, плаващи под български или чуждстранен флаг) - договори, спорове, обезщетения
  • Застрахователни и осигурителни казуси (спорове и вземания)
  • Регистрация на кораби и малки съдове
  • Промяна на името на кораб/съд
  • Промяна на собственик на кораб/съд
  • Морска ипотека
  • Задържане/освобождаване на кораб и др.