Адвокатска кантора "НЮЛЕКС" консултира клиентите си относно придобиването на право на собственост и ограничени вещни права върху земя, сгради и самостоятелни обекти от всякакъв вид в сградите, на територията на Република България.

Стремим се да предоставяме вещноправни консултации относно всички правни аспекти на инвестициите с недвижими имоти по българското право. Нашият екип има богат опит в изготвянето на схеми за финансиране от кредитни институции.

"НЮЛЕКС" предоставя висококвалифицирано експертно съдействие при:

  • Проучване на вещно - правния статус на недвижимия имот
  • Професионално водене на преговори и представителство пред трети лица
  • При упълномощаване, предлагаме на нашите клиенти професионално водене на преговори и представителство при подписване на предварителни договори, както и на окончателни договори от името на нашите клиенти, за придобиване на недвижими имоти на територията на Република България
  • Изготвяне на предварителни и окончателни договори за сделки с недвижими имоти при внимателен анализ на всички юридически аспекти и успешно завършване на сделката
  • Преговори с финансови институции
  • Правна помощ за получаване на разрешителни и други строителни книжа
  • Договори за строителство
  • Правна помощ при промяна на статут на земеделска земя