Адвокатска кантора "НЮЛЕКС" предоставя правни и финансови консутантски   услуги на търговски дружества, финансови институции, инвеститори, кредитополучатели, лизингодатели и лизингоплучатели - физически и юридически лица.

"НЮЛЕКС" предлага консултации и правно обслужване във връзка с:

  •  Текущи банкови сделки и банкови операции
  •  Инвестиционни проекти
  •  Проектно финансиране