Адвокатска кантора "НЮЛЕКС" предоставя богат набор от услуги и консултации на своите клиенти - юридически и физически лица.

Основните сфери на нашата дейност са Търговско и Корпоративно право, Данъчно  право, Морско право, Вещно право, Облигационно право и Наказателно право.