Милена Ставрева

Милена Ставрева

Статут - данъчен експерт, асоцииран член; Oсновни сфери на дейност - текущо водене на счетоводство, финансови, счетоводни и данъчни консултации, проверки, анализи и подготовка на годишни счетоводни отчети.

milena_stavreva@newlex.com

Милена Ставрева е асоцииран член на кантора от 2002 година.
Получава висше икономическо образование през 1981 година във ВИНС "Димитър Благоев" - град Варна като магистър "счетоводна отчетност". До 1992 година работи като главен финансов ревизор със защитена степен "експерт финансов ревизор" към Държавен и финансов контрол - град Бургас. През периода 1992-1995 година работи в счетоводна къща ОДИТ - град София. От 1995 година до астоящия момент е собственик на счетоводно-консултанска къща ОДИТ БУРГАС ЕООД.
В своята практическа дейност, Милена Ставрева специализира в текущо водене на счетоводство на малки, средни и големи предприятия, включително с чуждестранно участие, предоставяне на спезциализирани финансови, счетоводни и данъчни консултации, организиране и осъществяване на експертни оценки от лицензирани оценители от агенцията по приватизация, проверки, анализи и подготовка на годишни счетоводни отчети, които подлежат на заверка от одитор, обжалване на данъчни ревизионни актове.