Християна Бихлюмова

Християна Бихлюмова

Статут - адвокат, асоцииран член; Основни сфери на дейност - международно морско право, морско застраховане, търговско право, вещно право; Езици за комуникация - английски език;

h_bihlyumova@newlex.com

Християна Бихлюмова е асоцииран член към кантората от 2003г. Завършва Право в Бургаски свободен университет през 2005г. Регистрирана като адвокат към Адвокатска колегия - град Бургас от началото на 2007г.
Специализира международно морско право, включително морско застраховане и  превоз на товари по море в University of Wales, Swansea, Wales, United Kingdom през 2006г.
Владее английски език - писмено и говоримо.