Лора Станкова

Лора Станкова

Статут - адвокат, съдружник; Основни сфери - вещно право, търговско право, облигационно право; Езици за комуникация - френски език, английски език;

lora_stankova@newlex.com

Лора Станкова се присъединява към кантората през 2003 год. Съдружник е от 2006 год. Завършва Право в Бугаски свободен университет през 2005 год. Регистрирана като адвокат към Адвокатска колегия - град  Бургас от началото на 2006 год.
В своята практическа адвокатска дейност специализира вещно право, търговско право, облигационно право.
Владее френски език - писмено и говоримо, английски език - говоримо.