Красимир Коев

Красимир Коев

Статут - адвокат, старши съдружник; Основни сфери на дейност - търговско и корпоративно право, облигационно право, морско право, административно и банково правo. Езици за комуникация - английски език, руски език;

Kr_Koev@newlex.com

Красимир Коев е старши съдружник от основаването на кантората през 2000 година.Завършва право в СУ "Климент Охрдски" през 1990 година. Регистриран като адвокат към Адвокатска колегия - град Бургас от началото на 1993 година. От началото на 1992 година е асистент към Юридическия факултет при Бургаски Свободен университет. Към настоящия момент е старши асистент по специалностите Облигационно и Търговско право към Юридическия факултет при БСУ.
В своята практическа адвокатска дейност специализира търговско и корпоративно право, облигационно право, морско право, включително международно морско право, банково право и административно право.
Владее английски език - писмено и говоримо и руски език - говоримо