Красимир Коев

Красимир Коев

Статут - адвокат, старши съдружник; Основни сфери на дейност - търговско и корпоративно право, облигационно право, морско право, административно и банково правo. Езици за комуникация - английски език, руски език;

Kr_Koev@newlex.com

Лора Станкова

Лора Станкова

Статут - адвокат, съдружник; Основни сфери - вещно право, търговско право, облигационно право; Езици за комуникация - френски език, английски език;

lora_stankova@newlex.com

Милена Ставрева

Милена Ставрева

Статут - данъчен експерт, асоцииран член; Oсновни сфери на дейност - текущо водене на счетоводство, финансови, счетоводни и данъчни консултации, проверки, анализи и подготовка на годишни счетоводни отчети.

milena_stavreva@newlex.com

Християна Бихлюмова

Християна Бихлюмова

Статут - адвокат, асоцииран член; Основни сфери на дейност - международно морско право, морско застраховане, търговско право, вещно право; Езици за комуникация - английски език;

h_bihlyumova@newlex.com

Весела Забирова

Весела Забирова

Административен секретар

office@newlex.com