Добре дошли, в Интернет страницата на адвокатска кантора "Нюлекс" !

Адвокатска кантора "Нюлекс" е специализирана и работи в следните правни сфери: Корпоративно и Търговско право, Вещно право, Данъчно право, Морско право, Облигационно право.

Адвокатите от кантората защитават правата и интересите на своите клиенти чрез процесуално представителсво и защита пред всички български съдебни органи и институции и предоставят комплексно правно - консултантско обслужване на физически и юридически лица, представителство при сделки с недвижими имоти в условията на пълна конфиденциалност.

Професионализмът на нашия екип е гаранция за високото качество на услугите ни!

Нашите ценности са:

Амбиция, Коректност и Конфиденциалност. Това е силата, която ни кара да се стремим да успяваме във всяка една сфера на нашата правна дейност.

Работа в екип при съчетание на индивидуализъм и колегиалност.